Burmese translation: Tribute to U Ko Ni

[pdf version available here] ဦးကုိနီသုိ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ဂုဏ္ျပဳတမ္းခ်င္း မလီဆာ ခေရာက္ခ်္ (Melissa Crouch)၊ ဧည့္ေဆာင္းပါးရွင္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုနွစ္တနဂၤေႏြေန႔က ထင္ရွားသည့္ မြတ္စလင္မ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးကုိနီသည္ လုပ္ၾကံမႈလုိ႔ ယူဆရတဲ့ သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ အေသပစ္သတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ မလီဆာ ခေရာက္ခ်္ (Melissa Crouch)က သူ႔ဘဝ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ့ အသိစိတ္ရွိေသာ ဥပေဒေရးရာ အသံတစ္ခု၏ အေမြအႏွစ္အေၾကာင္း ထင္ဟပ္တင္ျပထားပါသည္။ဤရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လူေတြဟာ ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ တုိင္းျပည္အမ်ိဳးအစားကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဖုိ႔ တြန္းအားေပးခံၾကရပါၿပီ။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉မွာ ထင္ရွားတဲ့ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဥပေဒအၾကံေပးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးကုိနီဟာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာContinue reading “Burmese translation: Tribute to U Ko Ni”